mapa autogiełdy łódzkiej

Oferta

,,GNOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w ramach swojej podstawowej działalności świadczy od wielu lat usługi w następującym zakresie:

1. Zimowe i letnie utrzymanie dróg. Działalność w zakresie letniego i zimowego oczyszczania ulic i placów realizowana jest głównie na zlecenie Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi na podstawie umowy zawartej w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego. Do realizacji ww. zadania wykorzystywane są specjalistyczne sprzęty typu: pługosolarki czy zamiatarki uliczne.

2. Administrowanie obiektami handlowymi.  Nasza spółka administruje dwoma obiektami handlowym takimi jak: Łódzka Autogiełda oraz
Hala Targowa przy ul. Dolnej w Łodzi.

3. Prace sprzętowe. Prace te wykonywane są przy użyciu takich sprzętów jak zamiatarki, koparko-ładowarki, pługi, solarki.

4. Utrzymanie zewnętrzne i pielęgnacja terenów zielonych.  W ramach tej działalności świadczymy w następującym zakresie:

  • opróżnianie koszy ze śmieci
  • odśnieżanie i zamiatanie chodników, parkingów, placów
  • koszenie trawy
  • grabienie liści
Szybki kontakt Formularz

Rejestr: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia XX
Wydział Krajowego Rejestru Sądowego numer 0000031524

NIP: 728-000-96-77
REGON: 470749834