mapa autogiełdy łódzkiej

Hala Targowa

Ul. Dolna 5
91-463 Łódź

Szybki kontakt Formularz

Rejestr: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia XX
Wydział Krajowego Rejestru Sądowego numer 0000031524

NIP: 728-000-96-77
REGON: 470749834